Kolektív

Advokát:
JUDr. Matúš Hrib
- V roku 2005 ukončil Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- od 01.07.2005 do 30.09.2005 pracoval ako podnikový právnik 
- od 01.10.2005 do 31.12.2008 pracoval ako vyšší súdny úradník na Krajskom súde v Košiciach
- od 01.01.2009 do 31.12.2011 vykonával koncipientskú prax v advokátskej kancelárii 
- v roku 2011 po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok získal advokátsku licenciu
- od 01.01.2012 vykonáva samostatne advokátsku prax


Advokátsky koncipient:
JUDr. Lucia Hribová
- V roku 2007 ukončila Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- V roku 2007 pracovala na Krajskom úrade v Košiciach
- V rokoch 2008 - 2012 pracovala ako podnikový právnik
- Od 01.10.2012 vykonáva koncipientskú prax

Asistentka advokáta:
Martina Knapová
- V roku 1993 ukončila Strednú ekonomickú školu v Bardejove
- V rokoch 1994 až 2007 pracovala ako sekretárka v súkromnej spoločnosti
- Od 01.09.2013 vykonáva činnosť asistentky advokáta

Kontakt

JUDr. Matúš Hrib, advokát 
Na hradbách 5 
085 01 Bardejov

 

 

Užitočné informácie

jaspi.justice.gov.sk

www.zbierka.sk

www.orsr.sk

www.zrsr.sk

www.justice.gov.sk

www.sak.sk

www.katasterportal.sk

www.nsud.sk