Profil

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V príjemnom a priateľskom prostredí Vám profesionálne, diskrétne a citlivo pomôžeme s Vašimi právnymi problémami. Našim cieľom je vysoko odborným a ľudským prístupom vybudovať dlhodobý vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere a spokojnosti. Neriešime len vzniknuté problémy, ale preventívnym právnym poradenstvom a nesporovou činnosťou Vám pomáhame vytvárať stabilný a bezpečný priestor pre Váš život či podnikanie. Sídlom našej advokátskej kancelárie je Bardejov.

Kontakt

JUDr. Matúš Hrib, advokát 
Na hradbách 5 
085 01 Bardejov

 

 

Užitočné informácie

jaspi.justice.gov.sk

www.zbierka.sk

www.orsr.sk

www.zrsr.sk

www.justice.gov.sk

www.sak.sk

www.katasterportal.sk

www.nsud.sk